Dalyko dėstytojas: lekt. Lina Inčiuraitė- Noreikienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Lina Inčiuraitė - Noreikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:
E. mokymosi ištekliaus kalba: anglų