Dalyko dėstytojas: Doc. dr. Viktorija Makarova
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Doc. dr. Viktorija Makarova
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.