Dalyko dėstytojas: dr. Linas Bukauskas
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Linas Bukauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus  kalba: anglų