Dalyko dėstytojas: dr. Deividas Šlekys
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Deividas Šlekys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų