Dalyko dėstytojas: lektorė dr. Aurelija Ulbinaitė
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: pavasaris
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lektorė dr. Aurelija Ulbinaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: