Dalyko dėstytojai: Lekt. Dr. Paulius Astromskis, Lekt. Artūras Ždanovičius
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Lekt. Dr. Paulius Astromskis, Lekt. Artūras Ždanovičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-11