Dalyko dėstytojas: Doc. Ingrida Šarkiūnaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Doc. Ingrida Šarkiūnaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-11