Dalyko dėstytojas: dr. Ramūnas Časas

Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
dr. Ramūnas Časas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
2016 m. Atnaujinimo data:
E.mokymosi ištekliaus kalba:
anglų