Dalyko dėstytojas: Lekt. dr. Dovilė Jankauskaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. dr. Dovilė Jankauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-12E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų