Dalyko dėstytojas: Dokt. lekt. Dovilė Ročkė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Dokt. lekt. Dovilė Ročkė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-12