Dalyko dėstytojas: Lekt. dokt. Gabrielė Vilutytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. dokt. Gabrielė Vilutytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-12