Dalyko dėstytojas: dr. Linas Bukauskas
Dalyko lygis: - Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Linas Bukauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų