Dalyko dėstytojas: doc. dr. Margarita Šešelgytė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Margarita Šešelgytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:  m.