Dalyko dėstytojas: Vilius Savickas
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Vilius Savickas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų