Dalyko dėstytojas: lektorius dr. Laurynas Jonavičius
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lektorius dr. Laurynas Jonavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų