Dalyko dėstytojas: Viltė Janušauskaitė
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Viltė Janušauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių