Dalyko dėstytojas: lekt. Jonas Lankutis
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Jonas Lankutis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: