Dalyko dėstytojas:  Ieva Giedraitytė
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  Ieva Giedraitytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: