Dalyko dėstytojas:  Ieva Giedraitytė
Dalyko lygis:
II pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: 
Ieva Giedraitytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
2017 m. Atnaujinimo data: