Dalyko dėstytojas: prof. Albinas Žilinskas
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. Albinas Žilinskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių