Dalyko dėstytojas: dr. doc. Arvydas Kregždė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. doc. Arvydas Kregždė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: