Dalyko dėstytojas: Birutė Spraunienė
Dalyko lygis: pirmoji Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Birutė Spraunienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: