Dalyko dėstytojai: prof. Natalija Arlauskaitė, prof. Dovilė Jakniūnaitė
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. Natalija Arlauskaitė, prof. Dovilė Jakniūnaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.