Dalyko dėstytojas: Yuanyyuan Liu
Dalyko lygis: ___________ Semestras: pavasaris
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Yuanyyuan Liu
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų