Dalyko dėstytojas: prof. dr. R. Vilpišauskas
Dalyko lygis: II pakopa  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. R. Vilpišauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.