Dalyko dėstytojas: asist. Kristina Zitikyte
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Kristina Zitikyte
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: