Dalyko dėstytojas:  doc. dr. Audrius Andrijauskas
Dalyko lygis: vientisos Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Audrius Andrijauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: