Dalyko dėstytojas: lekt. Violeta Bartuškienė
Dalyko lygis: I pakopa  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  Violeta Bartuškienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: