Dalyko dėstytojas: lekt. Armantas Gintautas
Dalyko lygis: I pakopa  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  Armantas Gintautas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:E.mokymo(si) ištekliaus kalba: anlgų