Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Agnė Kirkliauskienė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Agnė Kirkliauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: