Dalyko dėstytojas:  asist. Jūratė Lekstutienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Jūratė Lekstutienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: