Dalyko dėstytojas: I. Danėlienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: I. Danėlienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: