Dalyko dėstytojas: prof. Linas Čekanavičius
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. Linas Čekanavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymosi ištekliaus kalba: anglų