Dalyko dėstytojas: lekt. Agnė Girkontaitė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Agnė Girkontaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: