Dalyko dėstytojai: doc. dr. Audronė Rimkutė, prof. Virginija Jurėnienė, doc. Aistė Urbonienė, doc. Aurelija Novelskaitė, doc. Raminta Pučėtaitė, lekt. Danguolė Tomkevičienė, Rasa Poškuvienė, dokt. lekt. Dovilė Jankauskaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens 
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Audronė Rimkutė, prof. Virginija Jurėnienė, doc. Aistė Urbonienė, doc. Aurelija Novelskaitė, doc. Raminta Pučėtaitė, lekt. Danguolė Tomkevičienė, Rasa Poškuvienė, dokt. lekt. Dovilė Jankauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.