Dalyko dėstytojas: Vilmantas Gėgžna
Dalyko lygis: pirmoji pakopa 
Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Vilmantas Gėgžna
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių