Dalyko dėstytojai: Asist. Vilma Linkevičiūtė, Doc. Živilė Nemickienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Asist. Vilma Linkevičiūtė, Doc. Živilė Nemickienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-08