Dalyko dėstytojai: Prof. Rimantas Butleris, Dr. Darius Dilijonas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Prof. Rimantas Butleris, Dr. Darius Dilijonas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-08