Dalyko dėstytojas: J. Asist. Konstantinas Korovkinas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: J. Asist. Konstantinas Korovkinas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018-08