Dalyko dėstytojas: Lekt. Auksė Stravinskienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. Auksė Stravinskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-08