Dalyko dėstytojas: Prof. Dalia Krikščiūnienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Prof. Dalia Krikščiūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017-08