Dalyko dėstytojas: asist.Jogilė Ulinskaitė, dr. Augustė Dementavičienė, Austėja Meškytė
Dalyko lygis:
II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
asist.Jogilė Ulinskaitė, dr. Augustė Dementavičienė, Austėja Meškytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
2017 m. Atnaujinimo data:

E. mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų