Dalyko dėstytojas: prof. dr. Algis Gaižutis, lekt. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė 
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Algis Gaižutis, lekt. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: