Dalyko dėstytojas: prof. dr. Sigitas Urbonavičius, lekt. Edvinas Ambrukaitis
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudedens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Sigitas Urbonavičius, lekt. Edvinas Ambrukaitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: