Dalyko dėstytojas: lekt. Sigita Kiršė, lekt. Vytautas Oleškevičius
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Sigita Kiršė, lekt Vytautas Oleškevičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: