Dalyko dėstytojas: lekt. Indrė Radavičienė, lekt. Daiva Rakauskaitė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Indrė Radavičienė, lekt. Daiva Rakauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: