Dalyko dėstytojas: dr. doc. Algimantas Jankauskas
Dalyko lygis:  I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. doc. Algimantas Jankauskas, doc. dr. Justinas Dementavičius, Vilius Mačkinis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: