Dalyko dėstytojas: lekt. Miglė Ginaitytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/ pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Miglė Ginaitytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: