Dalyko dėstytojas: Mažvydas Jastramskis
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: