Dalyko dėstytojas: Mažvydas Jastramskis
Dalyko lygis:
II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
studijų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
2017 m. Atnaujinimo data: