Dalyko dėstytojas: doc. dr. Feliksas Kuliešius
Dalyko lygis: vientisosios studijos Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Feliksas Kuliešius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių